vay tiền mua nhà ở xã hội

▻Tên phim: Tiếu Ngạo Gian.... Phim Hay 2018 | TIẾU NGẠO GIANG HỒ - Tập 38 | iPhim. iPhim - Phim.. Mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày