cú pháp đăng ký 30 phút gọi nội mạng viettel

Họ và tên Lớp KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Tin học 7 TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT STT NĂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ Tổng 1 2005.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày