làm giả bảng lương để vay ngân hàng vay dai

Cập nhật chi tiết danh sách các số tổng đài ngân hàng VPBank, số. hàng VPBank bình dương hay số điện thoại ngân hàng VPBank tphcm thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày