đăng ký gói 200 tin nhắn của viettel trả góp ipx fpt

Nhà mạng MobiFone xin cung cấp tổng hợp các cú pháp hủy tất cả các dịch vụ của MobiFone, nhằm tránh tình trạng lãng phí các gói data.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày