https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/

Vì vậy, để làm được những giấy tờ chứng minh thu nhập một cách nhanh chóng và đơn giản nhất, bạn hãy đến với dịch vụ của công ty tư vấn tài chính Khoa Lê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày