cmnd giả facebook

(Trong đó 2,5 GB sử dụng trong vùng đăng ký (*), 1 GB sử dụng trong nước). có sẵn khe cắm SIMCard để thực hiện kết nối Internet thông qua mạng di động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày