http://vaytiennhanh.com.vn

Tuy nhiên đáo hạn là gì và điều kiện ngày đáo hạn ngân hàng ra sao?. Hình thức đáo hạn tại chỗ nghĩa là khách hàng đang vay vốn sẽ gia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày