cách tính tiền lãi ngân hàng acb

Tuy nhiên khách hàng cần nắm rõ các điều kiện vay vốn kinh doanh sau. Những tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư trang thiết bị máy móc tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày