lai suat ngan hang cao nhat hien nay bưu điện cũ bắc giang

Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng... Loại thu tiền Nợ 1111 ko quan tâm đối ướng có của nó là gì: Nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày