cách đăng ký mạng viettel trả sau

90 phút[1-1],Đang diễn ra giờ phụ, bây giờ tỷ số[2-1]. SPA D1, 23:00... ENG FAT, 23:00, 46'H2, Curzon Ashton FC, 1-0, Kidderminster, 1-0. ENG FAT, 23:00.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày