đăng ký mạng ngày viettel cho vay lai suat thap

Chuyển đến : Đừng quá tin vào những lời khuyên về tự do tài chính, hãy. - Không có cách tiết kiệm nào là luôn đúng.. sách linh hoạt để định hướng chi tiêu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày