quy định lãi suất cho vay tiêu dùng

Đầm Nữ Dự Tiệc Bẹt Vại Phối Ren Thời Trang Công Chúa. 89.000 ₫. 150.000 ₫ -41%. Đầm lêch Vai xẻ Ta Ôm eo Thời Trang Nữ. 89.000 ₫. 145.000 ₫ -39%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày