bidv vay mua nha - bidv vay mua nha:

Sau khi tôi hoàn tất hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì trong vòng. Bên bảo hiểm xã hội họ nói với tôi nếu muốn lấy sớm thì phải chi cho họ số tiền 8. Về vấn đề này bạn có thể làm đơn khiếu nại hành vị chậm giải quyết thủ tục.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày