ngân hàng phương đông - ngân hàng phương đông: điện mays xanh

Nếu bạn đang có nhu cầu mua xe, mua trả góp thiết bị điện tử,… mà tài chính chưa có đủ thì đừng lo, vì đã có vay tiền mặt Fe Credit tại Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày