đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước

Lý do bởi vì kênh vay truyền thống thường có nhiều tiêu chuẩn xét duyệt tín dụng cao hơn kênh vay online. Về mặt hồ sơ cũng tương đối phức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày