đăng ký bằng lái xe máy gồm những gì

... #Tien_Luat Đón xem ⚡Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2⚡ trên Vie GIẢITRÍ lú.... #19 Không hồi kết: Sói ca đường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày