cách sử dụng shisha bình

Hình ảnh bảo hiểm nhân thọ - Những câu nói hay, ý nghĩa về BHNT. Thêm thông tin. Bạn cần tiền cho cuộc sống thì chắc chắn bạn cần bảo hiểm nhân thọ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày