dk viettel 5k

Để thực hiện tra cứu, kiểm tra số chứng minh nhân dân bạn truy cập trực. Tại Việt Nam, chứng minh nhân dân (CMND) hay còn gọi là thẻ căn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày