lực lượng đặc biệt tvb

Những thông tin chi tiết về hạn mức cước thuê bao trả sau. Hiện nay, có 2 hình thức trả sau đó là trả sau có cước thuê bao 49k/tháng và trả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày