mua máy chụp hình trả góp - mua máy chụp hình trả góp: bán căn hộ richstar rs6

Đăng đơn, quản lý đơn hàng nhanh, dễ dàng trên điện thoại (App.. giao hàng cho shop theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng (shop đăng ký).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày