đăng ký sim viettel tại đà nẵng

Chọn sim hợp nữ mệnh Thổ là việc mà Nữ Mệnh Thổ phải đọc nếu bạn muốn có 1 sim hợp mệnh với mình. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày