hình thức trả góp xe máy vision thu tuc chuyen ho khau tu quan nay sang quan khac

Tài sản thế chấp có thể thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bảo lãnh của. tôi có thể dùng sổ đỏ của anh trai tôi để thế chấp tại ngân hàng để vay vốn không?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày