cách tính nhân chia nhanh

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2019.. Vậy em có đủ điều kiện để lãnh bhtn và bhxh 1 lần hay không ạ. Vui lòng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày