chính sách cho sinh viên vay vốn ngân hàng

Hiện tại mẹ chồng mình đang sinh sống và có hộ khẩu tại tỉnh Bắc Giang. Giờ mình muốn nhập hộ khẩu cho mình và con gái thì phải làm những thủ tục gì (sổ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày