xe duyet thuy - xe duyet thuy:

Việc đăng ký tài khoản và hoạt động kinh doanh trực tuyến cần đảm bảo đúng pháp. Điều 1 : TÔI LÀ : NGƯỜI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày