mặt bằng đà nẵng 2019 cách tính lãi suất đơn và kép

Tài sản đảm bảo là tài sản mà bạn cầm cố để thực hiện vay thế chấp.. tuy nhiên nhìn chung hồ sơ tài sản đảm bảo sẽ có: 1. Các loại giấy tờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày