đừng rời xa em

Tôi đang mang thai mới đóng BHXH thì đến khi sinh tôi có được hưởng chế độ. gia bảo hiểm từ bao giờ, được bao lâu mà chỉ quan tâm đến số tháng đóng bảo. đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày