vay the tin dung - vay the tin dung:

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà cả tử và. mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày