tin the gioi bbc

Vay tiêu dùng là một sản phẩm vay của ngân hàng dưới dạng vay tín chấp. và chứng minh cho bên cho vay các thông tin về thu nhập hàng tháng của mình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày