vay tiền bidv - vay tiền bidv: tiền phong bank hà đông

Chocolate Slim là thực phẩm giảm cân hàng đầu hiện nay. Sử dụng 1 hộp Chocolate Slim giảm được bao nhiêu kg, thành phần, giá bán bao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày