trung tâm điện máy hc hà nội

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ đối với người. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (01/03); Thủ tục hành chính về chế độ ốm đau (26/04). P. LS Lao động, BHXH - Công ty luật Minh Gia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày