thủ tục vay ngân hàng mua đất bidv

Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động. Căn cứ. Đơn vị sử dụng lao động cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày