bến tre tuyển dụng viên chức 2019

Bắt đầu từ năm 2016, Chứng minh nhân dân chính thức được thay bằng Căn cước. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương,.. Mã số thẻ căn cước công dân các Tỉnh Thành. STT. Tên đơn vị hành chính. Mã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày