vay trung dài hạn là gì

100 000 usd bang bao nhieu tien viet nam, 100.000 usd bằng bao nhiêu tiền Việt. đổi từ đồng Đô sang đồng tiền Việt thì bạn cần biết 1 USD bằng bao nhiêu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày