gỡ ứng dụng cứng đầu thoi gioi dong vat quan da

Tìm n tự nhiên để $n+1,n+3,n+7,n+9,n+13,n+15$ đều là các số nguyên tố - posted in Số học: Tìm số tự nhiên n để các số $n+1,n+3,n+7,n+9.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày