lai xe diet zombie 3

Bên cạnh đó, Dương Ngọc Thái còn dẫn theo bà xã xinh đẹp Triệu Ái Vy. Sau lấy chồng, Ái Vy nghỉ hát nhiều năm nay để dành thời gian vun.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày