phan so toi gian lop 6

Hướng dẫn cách làm hồ sơ Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo qy định mới. Ngoài ra, cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. a) Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có... vào sài gôn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cần những giấy tờ gì a ,e cảm ơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày