đáo hạn ngân hàng

Siêu thị Điện máy XANH Tiền Hải, Thái Bình​​ khai trương ngày 15/11/2019 phục vụ nhu cầu. Cơ hội làm việc tại Điện máy Xanh (Xem thông tin tuyển dụng).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày