tài lương

Thời Báo Ngân Hàng.. Hạn chế rủi ro tín dụng bất động sản. NHNN Việt Nam mới ban hành Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn tỷ lệ đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày