sim 66668

TRA CỨU HỒ SƠ TTHC QUA MẠNG. Đơn vị giải quyết. UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, UBND TT. HƯƠNG SƠN, UBND XÃ BÀN ĐẠT, UBND XÃ BẢO LÝ, UBND XÃ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày