cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần 2018

Anh oi ra công chúa winx het lun i anh. Mà mot ngày anh ra mot tap đoi met lam .Anh ra hai tap mot ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày