đăng ký phút gọi mobi - đăng ký phút gọi mobi: đăng ký nhắn tin nội mạng mobifone 2018

Vay thế chấp bất động sản tại các ngân hàng luôn là một nhu cầu rất lớn. Bước 2 : Thực hiện thủ tục ký hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày