tiểu thư lọ lem tập 20

Ảnh minh họa: Xe máy không chính chủ vẫn cầm cavet được. Đối với dịch vụ cầm giấy tờ xe máy chính chủ thì giá trị cầm sẽ là 40 % đến 50 % giá trị xe máy. cam cavet xe may. Dịch vụ cầm đồ mua xe giá tốt cực kỳ ưu đãi 2019 hiện nay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày