tiền mặt nhập quỹ

Xe đạp địa hình (hay còn gọi là xe đạp leo núi) phù hợp với nhiều giới. Giá của loại xe đạp này cũng rất vô chừng, có những loại rất rẻ từ 1-2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày