chợ vải

Hướng đi đến Vietcombank Chi Nhánh Thành Công 1 Hoàng Đạo Thuý (Nhân Chính) bằng phương tiện công cộng. Các tuyến giao thông sau đây có tuyến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày