ap.fpt.edu.vn vay mượn lừa đảo

HTV CHO PHÉP ĐƯỢC YÊU | CPDY #12 FULL | 30/8/2018 "Khi trái tim. Rất thích ♥ ♥♥ fan Tim mà xem cái gia đình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày