cách tính toán

Gói sanh mổ lần 3 Hoàn Mỹ Đà Lạt (VIP 2). tiểu đường, kháng nguyên viêm gan B, HIV, giang mai); Tổng phân tích nước tiểu; Siêu âm, đo điện tim, đo tim thai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày