vay ngan

CHO PHÉP ĐƯỢC YÊU TẬP 24 | Giành "dâu" thất bại, bà mẹ ấm ức. Đăng ký sub để được đón xem các gameshow mới nhất của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày