vay tài chính tín dụng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 7 Câu 3 trang 27 SGK Địa lý 9: Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày