tiền lãi ngân hàng soon dong - soon dong:

bộ cần câu shimano giá rẻ, máy 4000 kèm phụ kiện tặng túi đựng cần. 269.000 ₫. bộ cần câu cá shimano 2m1 kèm máy và phụ kiện đầy đủ. 129.000 ₫.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày